Thẻ nuốt

Công ty trả nhầm lương gấp 367 lần, nhân viên thử việc giở quẻ “nuốt luôn” chứ không trả lại: Cảnh sát vào cuộc điều tra, kẻ tham lam nhận cái kết đắng

Một người đàn ông giấu tên đến từ Hạt Somogy ở Hungary, đã xin vào làm cho một công ty ở Kaposvár. Trong thời gian thử việc, vì không đáp ứng yêu cầu nên anh ta bị doanh nghiệp này…