Thẻ phía

Phía sau danh hiệu thủ khoa

5eb2315ccd.png

Vượt qua chính mình Thủ khoa Vũ Thị Vân Anh (57,3 điểm/6 môn). Với số điểm đạt được ở mỗi môn thi đều từ 9 điểm trở lên, với nhiều người đó có thể là sự may mắn nhưng với…