Thẻ Robot

Một bệnh viện ở Việt Nam mổ não tỉnh thức bằng robot AI: bệnh nhân hát trong lúc đang mổ!

Một bệnh viện ở Việt - Ông Hải (58 tuổi) bị đột quỵ xuất huyết não đã hơn 24 giờ, dần lơ mơ yếu liệt, nếu mổ theo phương pháp truyền thống, nguy cơ di chứng cao nhưng khi được mổ lấy máu tụ tỉnh thức bằng robot AI, ông có thể song ca cùng bác sĩ ngay khi đang mổ.