Trường Cao đẳng Gia Lai chi sai hơn 800 triệu đồng

Trường Cao đẳng Gia Lai chi sai hơn 800 triệu đồng - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Facebook của nhà trường

Ngày 18/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trường Cao đẳng Gia Lai (2017-2022).

Theo Thanh tra, nguồn kinh phí ngân sách cấp cho đơn vị chủ yếu chi trả tiền lương, phụ cấp, các kinh phí kèm theo lương và các hoạt động chuyên môn của đơn vị để thực hiện các chức năng quản lý dạy và học. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện cơ bản đúng theo quy định của Luật ngân sách hiện hành.

Tuy nhiên, qua kiểm tra quyết toán kinh phí giao tự chủ năm 2018, đơn vị tính không đúng thời gian đào tạo lớp Trung học nghề so với định mức quy định của HĐND tỉnh về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trong thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh với số tiền chênh lệch 786 triệu đồng.

Không những vậy, năm 2018, đơn vị lấy nguồn thu để khắc phục vi phạm khối lượng sửa chữa nhà vệ sinh theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là không đúng quy định hơn 9,9 triệu đồng.

Còn về công tác sửa chữa, xây dựng, qua thanh tra xác định, giếng khoan 150m (2020) quyết toán đã sai định mức khoan giếng 25m, giá chênh lệch hơn 9,9 triệu đồng. Cải tạo sửa chữa khu vệ sinh khối nhà học (2019) đã dự toán, quyết toán sai diện tích vệ sinh và sơn tường cũ hơn 70m2, giá trị 5,8 triệu đồng.

Từ các vi phạm trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thu, chi ngân sách của đơn vị.

Đồng thời, Trường Cao đẳng Gia Lai phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan thuộc phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc tham mưu cho lãnh đạo nhà trường quản lý, trình phê duyệt quyết toán có sai sót, hạn chế nhưng không phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai chịu trách nhiệm thu hồi số tiền 811 triệu đồng quyết toán sai quy định nộp vào ngân sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *