Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2023

Ngày 10/10/2023, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT quy định về quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2023; thay thế Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT).

Quy chế quy định về thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bao gồm: Quy định chung; chuẩn bị tổ chức thi: đề thi; coi thi; chấm thi và phúc khảo; xử lý kết quả thi; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khen thưởng; tổ chức thực hiện. Quy chế áp dụng đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; các sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học có trường THPT; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Chỉnh sửa để thống nhất cách hiểu, bảo đảm tính thực tế, khả thi của một số nội dung; trong đó có quy định về số lượng thí sinh các đội tuyển (tối đa là 10 thí sinh; riêng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh)…

Tiếp tục duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thay việc tổ chức buổi thi thực hành trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bằng việc đề thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm, thực hành.

Tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Bổ sung Giấy chứng nhận trong kỳ thi: Giấy chứng nhận học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT được cấp cho các thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không đoạt giải.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của Bộ GDĐT đồng thời nâng cao trách nhiệm chuyên môn của các chuyên gia khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên các học viện, viện nghiên cứu, các đại học, trường đại học và giáo viên trường THPT tham gia tổ chức thi.

Bổ sung các quy định liên quan đến vận chuyển đề thi để khi cần thiết triển khai vận chuyển đề thi qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ và hình thức thi thi trên máy vi tính kết nối mạng cục bộ/nội đối với môn tin học. Linh hoạt trong quy định địa điểm tổ chức thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/ITN.

Ngày 3/10/2023, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 16/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT ngày 3/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, bổ sung Điều 1a vào Thông tư Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT, nội dung như sau:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 8/5/2009 quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Thông tư số 11): Nếu chưa thực hiện chuyển đổi thì phải hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 11 trước ngày 30/6/2025.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 20/11/2023.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở GDĐT và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *