Cứ 10 người thì 9 người đọc sai từ tiếng Anh này: Bạn có nằm trong số đó?

Khi bắt đầu với một ngôn ngữ mới không phải là tiếng mẹ đẻ như tiếng Anh, việc sai về ngữ pháp hay phát âm là điều không thể tránh khỏi. Mỗi người sẽ vướng mắc phải một khó khăn khác nhau, song có những từ mà người Việt thường xuyên phát âm sai.

Mới đây, thầy Jack Zissler – một cựu giám khảo IELTS đã chỉ ra một từ tiếng Anh cực hữu dụng nhưng cứ 10 người thì có đến… 9 người đọc sai. Không gì khác đó chính là từ “icon”.

Theo từ điển Oxford, có rất nhiều cách định nghĩa từ “icon”, nhưng phổ biến nhất là: “a small symbol on a computer or smartphone screen that represents a program or a file” (tạm dịch: một biểu tượng nhỏ trên màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh đại diện cho một chương trình hoặc một tệp – PV).

Ví dụ: Click on the printer icon with the mouse (tạm dịch: Nhấp vào biểu tượng máy in bằng chuột – PV).

Cứ 10 người thì 9 người đọc sai từ tiếng Anh này: Bạn có nằm trong số đó? - Ảnh 1.

Từ điển Oxford định nghĩa về từ “icon”

Cách định nghĩa khác: “a famous person or thing that people admire and see as a symbol of a particular idea, way of life” (Tạm dịch: Một người hoặc vật nổi tiếng mà mọi người ngưỡng mộ và coi đó là biểu tượng của một ý tưởng, lối sống cụ thể – PV). Còn trong tiếng Việt, danh từ này được hiểu theo các nghĩa như: tượng, hình tượng, biểu tượng, thần tượng…

Ví dụ: Madonna and other pop icons of the 1980s (Tạm dịch: Madonna và các biểu tượng nhạc pop khác của thập niên 1980 – PV).

Thầy Jack chỉ ra lỗi phát âm từ “icon” của người Việt (Nguồn TikTok: @askjack).

Vấn đề nằm ở chỗ, đa phần người Việt thường sẽ phát âm từ “icon” thành /ˈaɪ.k^n/ – “ai cần”, “ai cừn”, nhưng cách đọc đúng phải là /ˈaɪ.kɑːn/ trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, chứ không phải âm tiết thứ hai như mọi người thường đọc.

Dạng tính từ của “icon” được thêm đuôi “ic” vào cuối để thành “iconic”. Đây là từ rất hay, được áp dụng trong nhiều trường hợp. Theo từ điển Cambridge, từ này được định nghĩa là: “very famous or popular, especially being considered to represent particular opinions or a particular time” (tạm dịch: rất nổi tiếng hoặc được ưa chuộng, đặc biệt được coi là đại diện cho những quan điểm cụ thể hoặc tại một thời điểm cụ thể nào đấy – PV).

Nghĩa tiếng Việt: (thuộc) tượng, (thuộc) hình tượng; có tính chất tượng, có tính chất hình tượng, theo một quy ước mẫu mực.

Cứ 10 người thì 9 người đọc sai từ tiếng Anh này: Bạn có nằm trong số đó? - Ảnh 3.

Từ điển Cambridge định nghĩa về từ “iconic”

Ví dụ: Some people say that the film Casablanca won three Academy Awards, and its characters, dialogue, and music have become iconic (Tạm dịch: Một số người nói rằng bộ phim Casablanca đã giành được ba giải Oscar, và các nhân vật, lời thoại và âm nhạc của nó đã trở thành biểu tượng – PV).

Gestures and cross-linguistic transfer our results demonstrate that most of the differences between monolinguals and bilinguals were in their use of iconic gestures (Tạm dịch: Cử chỉ và chuyển giao đa ngôn ngữ, kết quả của chúng tôi chứng minh rằng hầu hết sự khác biệt giữa người đơn ngữ và người song ngữ nằm ở việc họ sử dụng các cử chỉ mang tính biểu tượng – PV).

Giống như từ “icon”, trọng âm của từ “iconic” rơi vào âm tiết thứ 2 bởi theo nguyên tắc đánh trọng âm, thông thường những từ kết thúc bằng âm “ic” trọng âm sẽ rơi vào âm tiết ngay trước đó: /aɪˈkɑː.nɪk/. Khi phát âm từ này, bên cạnh trọng âm thì chúng ta cũng cần để ý âm “ending sound” ở cuối từ là “k” để bật hơi cho chuẩn.

Cách phát âm từ “iconic” theo Anh – Anh (Nguồn: English with Collins Dictionary)

Cách phát âm từ “iconic” theo Anh – Mỹ (Nguồn: English with Collins Dictionary)

Một số collocation (cụm từ cố định) đi với từ iconic chúng ta có thể học thêm là:

“Iconic status” (tạm hiểu: trạng thái mang tính biểu tượng): John Lennon gained iconic status following his death. (Tạm dịch: Lisaa Lennon đã trở thành một biểu tượng sau khi ông qua đời – PV).

“Iconic image” (Tạm hiểu: hình ảnh mang tính biểu tượng): The gunfight is the single most iconic image of the Wild West. (Tạm dịch: cuộc đấu súng là hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Miền Tây hoang dã – PV).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *