Thẻ vặt

Vật vã lo lương tháng 13

65628c12e8.jpeg

Thị trường bất động sản gặp khó khăn suốt từ giữa năm 2022 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp địa ốc hầu hết đều trong cảnh không có doanh thu hoặc doanh thu sụt…