Thẻ nghiền

Nhà nghiên cứu về tuổi thọ có bà cố sống tới 115 tuổi bật mí 4 “bí mật” sống thọ của những người trăm tuổi ở Nhật Bản

ef69dd032a.jpeg

Yumi Yamamoto, chủ tịch nghiên cứu Nhật Bản của LongeviQuest, một tổ chức xác nhận tuổi của những người sống lâu nhất thế giới và thu thập câu chuyện của họ, năm nay đã gặp 4 người siêu trăm tuổi,…